may van phong gia tot
  danh mục sản phẩm
gia re nhat
gia re nhat tphcm
Hỗ trợ trực tuyến
  hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
08.37273832, 0983012479
Kinh doanh 2
0906846648
KD máy in, photocopy
0903.01.08.05
KD Máy chấm công
0906846648
Hỗ trợ Kỹ thuật máy in
Hỗ trợ Kỹ thuật MCC
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
  thống kê truy cập
may van phong
may van phong gia tot Online: 26
may van phong Total: 5640965
thong ke truy cap
le ngoc
lengoc
may van phong

Kiến thức & Nghiệp vụ
HTKK 3.0.1 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.0.1 (14/08/2011 15:22:03)
 Để hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân kê khai thuế đúng với quy định của chính sách thuế hiện hành, Tổng cục Thuế đã nâng cấp và phát triển phần mềm Hỗ trợ kê khai sử dụng công nghệ mã vạch phiên bản 3.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ khai thuế và mẫu biểu tờ khai thuế mới theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 (thay thế thông tư 60/2007/TT-BTC) của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, nội dung cụ thể:

 

1. Nâng cấp các mẫu biểu tờ khai tháng/quý đã có trong ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5 của các sắc thuế GTGT, TNDN, TNCN, TTĐB, Tài nguyên đáp ứng Thông tư 28/2011/TT-BTC. Đối với các tờ khai quyết toán năm và một số mẫu biểu tờ khai khác, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục nâng cấp trong ứng dụng HTKK phiên bản tiếp theo vào cuối năm 2011.

2. Bổ sung chức năng kê khai tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài (dành cho tr­ường hợp Bên Việt nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài) mẫu 01/NTNN

3. Bổ sung chức năng kê khai các báo cáo liên quan đến hoá đơn như Thông báo phát hành hoá đơn, Báo cáo tình hình nhận in hoá đơn, Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn, Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn, Thông báo kết quả huỷ hoá đơn.

4.Bổ sung thêm thông tin về đại lý thuế trên tất cả các tờ khai.

5. Hỗ trợ cài đặt đồng thời phiên bản HTKK 3.0 và 2.5.5 trên cùng một máy tính. Bản HTKK 2.5.5 dùng để tra cứu lại dữ liệu đã kê khai từ kỳ tính thuế tháng 6/2011 trở về trước, Bản HTKK 3.0 dùng để kê khai mẫu tờ khai mới từ kỳ tính thuế tháng 7/2011. (Người nộp thuế đọc bản “Tài liệu hướng dẫn cài đặt ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, phiên bản 3.0, dành cho NNT” trong đó bao gồm cả hướng dẫn cài lại bản HTKK 2.5.5, được đặt trên website cùng với bộ cài ứng dụng).

Lưu ý: Người sử dụng cần thực hiện sao lưu dữ liệu và gỡ bỏ ứng dụng HTKK phiên bản trước đã có trên máy tính trước khi thực hiện cài đặt ứng dụng HTKK 3.0.

Bắt đầu từ kỳ tính thuế tháng 7/2011, khi kê khai và nộp tờ khai có áp dụng công nghệ mã vạch, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu tờ khai tại phiên bản 3.0 thay cho phiên bản 2.5.5 trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải thông tin liên quan đến phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế tại địa chỉ sau:

1. Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 3.0.1

2. Bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 2.5.5_Update (hỗ trợ cài đồng thời 2 phiên bản HTKK 3.0 và 2.5.5 trên cùng một máy tính)

3.Tài liệu hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 3.0

 

 

Các tin khác
HTKK 3.2.0 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.2.0 (25/01/2014 18:38:49)
HTKK 3.1.7 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.1.7 (12/08/2013 08:02:55)
HTKK 3.1.6 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.1.6 (07/03/2013 07:26:49)
HTKK 3.1.5 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.1.5 (21/01/2013 08:05:46)
Mẫu biểu kèm theo TT 28.2011.TT BTC (19/07/2011 14:47:36)
BC26/AC Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý (11/05/2011 22:14:54)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) (19/10/2010 12:05:52)
BC26 v1.01 Phần mềm khai báo tình hình sử dụng hóa đơn (18/10/2010 20:50:00)
Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (18/10/2010 20:10:07)
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (18/10/2010 20:05:12)
Địa chỉ: - Điện thoại: - Fax:
BACK TO TOP