may van phong gia tot
  danh mục sản phẩm
gia re nhat
gia re nhat tphcm
Hỗ trợ trực tuyến
  hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh 1
08.37273832, 0983012479
Kinh doanh 2
0906846648
KD máy in, photocopy
0903.01.08.05
KD Máy chấm công
0906846648
Hỗ trợ Kỹ thuật máy in
Hỗ trợ Kỹ thuật MCC
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
  thống kê truy cập
may van phong
may van phong gia tot Online: 18
may van phong Total: 5629820
thong ke truy cap
le ngoc
lengoc
may van phong

Kiến thức & Nghiệp vụ
Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (18/10/2010 20:10:07)

 

  BỘ TÀI CHÍNH
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 153/2010/TT-BTC
 
              Hà Nội, ngày 28 tháng  9 năm 2010
 
 
 
 THÔNG TƯ
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP
ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định
về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính,
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ như sau:
   Chương I
HƯỚNG DẪN CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, gồm:

 

 Quý khách vui lòng download về máy (bản đầy đủ) để tham khảo và lưu trữ, sử dụng khi cần Click tại đây

Các tin khác
HTKK 3.2.0 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.2.0 (25/01/2014 18:38:49)
HTKK 3.1.7 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.1.7 (12/08/2013 08:02:55)
HTKK 3.1.6 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.1.6 (07/03/2013 07:26:49)
HTKK 3.1.5 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.1.5 (21/01/2013 08:05:46)
HTKK 3.0.1 Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.0.1 (14/08/2011 15:22:03)
Mẫu biểu kèm theo TT 28.2011.TT BTC (19/07/2011 14:47:36)
BC26/AC Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý (11/05/2011 22:14:54)
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm ứng dụng Nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet (iHTKK) (19/10/2010 12:05:52)
BC26 v1.01 Phần mềm khai báo tình hình sử dụng hóa đơn (18/10/2010 20:50:00)
Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (18/10/2010 20:05:12)
CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ VĂN PHÒNG LÊ NGỌC
Địa chỉ: 962/18/4A QL13, KP2, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: (08)3.7273.832 - 224.03.778 - 0906.846.648 - 0983.012479 - Fax: (08)6283.5229
BACK TO TOP