Tin hot

  Đầu đọc vân tay ZK 7500

  Đầu đọc vân tay ZK 7500
  Đầu đọc vân tay ZK 7500

  Các ZK7500 là một đầu đọc dấu vân tay USB được thiết kế để sử dụng với các ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng...
  Việc sử dụng đơn giản chỉ cần đặt vân tay lên mắt đọc và nó tự động quét dấu vân tay.
  Kết nối với máy tính dễ dàng thông qua USB
  Độ phân giải: 512DPI / 256 màu xám.
  Kích thước hình ảnh: 280 * 360pixels