Tin hot

    Phần mềm chấm công Mita

    Phần mềm MITA dùng để kết nối với máy chấm công. Xuất báo cáo tính công. Được tặng miễn phí khi mua máy chấm công. Chúng tôi sẽ hướng dẫn sử dụng cũng như setup hoàn chỉnh trước khi nghiệm thu...
    Các bạn có thể tải tại link này để tham khảo Tải tại đây
    Các bạn cần số đăng ký trước khi sử dụng. vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận số serial

    Dưới đây là 1 những tính năng cơ bản của phần mềm. Đây là phần mềm hoàn toàn tiếng việt, thân thiện, dễ sử dụng.